Make your own free website on Tripod.com

ลูกทุ่งออนไลน์ เอฟ.เอ็ม.89.75 ถือกำเนิดขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าเพลงลูกทุ่ง เป็นศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งยังมีมนต์ขลังไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยก็ตาม รายการวิทยุรูปแบบใหม่ ที่ไม่ตกกระแสของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันจึงได้นำหนึ่งในเอกลักษณ์ไทยสร้างสายสัมพันธผ่านเครื่อข่ายกับอินเตอร์เน็ตกับคนทั้งโลกเข้าหากัน
ลูกทุ่งออนไลน์ 98 พร้อมที่จะสร้างสรรค์งานชิ้นใหญ่เพื่อผู้ฟังทุกท่านโดยมีจุดมุ่งหมายที่ตอบสนองพื้นฐานการฟังเพลงของคนส่วนใหญ่ที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่ง เช่น ผู้ใช้แรงงาน คนขับแท๊กซี่ สาวโรงงาน ข้าราชการประจำ ทหาร ตำรวจและขยายฐานคนฟังไปสู่คนทำงานออฟฟิศ คนใส่สูทผูกเนคไท ผู้บริหาร ฯลฯ ด้วยนโยบายที่ เป็นกลางไม่มีการจำกัดค่ายหรือศิลปินคนใดทั้งสิ้น ในรูปแบบที่เป็นการเสนอเพลงลูกทุ่งทั้งเก่าและใหม่ ด้วยคุณภาพ ของนักจัดรายการทุกคนพร้อมด้วยสอดแทรกข่าวสารสาระเกี่ยวกับลูกทุ่ง,ตำนานลูกทุ่ง, พร้อมความเคลื่อนไหวต่างๆ และสัญญาว่าจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆแก่ผู้ฟังอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป