Make your own free website on Tripod.com

ชื่อในวงการ
กานดา วราพร
ชื่อจริง
สุรีย์ ธัมมาตร
วัน-เดือน-ปีเกิด
31 มีนาคม 2516
ภูมิลำเนา
บ้านบ่อหมัน ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
บิดาชื่อ
นายสุพุฒ ธัมมาตร
มารดาชื่อ
นางสุรัจ ธัมมาตร
การศึกษา
คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ผู้ชักนำเข้าวงการ
พลาญชัย ศรีปัญญา
บันทึกเสียงเพลงแรก
อัลบั้มชุด "คนดีของฉัน"
ผลงานที่สร้างชื่อเสียง
อัลบั้มชุด "คนดีของฉัน"
ที่อยู่ปัจจุบัน
112 หมู่ 18 บ้านโพนพลับน้อย ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด