Make your own free website on Tripod.com

ชื่อในวงการ
กาญจนา มาศิริ
ชื่อจริง
กาญจนา มาศิริ
วัน-เดือน-ปีเกิด
28 มีนาคม 2524
ภูมิลำเนา
36 หมู่ 5 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี
บิดาชื่อ
นายนุกูล มาศิริ
มารดาชื่อ
นางสุณีย์ มาศิริ
การศึกษา
กำลังศึกษามัธยมศึกษาที่ 5 โรงเรียนบางจานวิทยา
ผู้ชักนำเข้าวงการ
คุณมานิตย์ ศรีเลี้ยง
บันทึกเสียงเพลงแรก
ผู้ใหญ่บ้านหนุ่ม ปี พ.ศ.2539
ผลงานที่สร้างชื่อเสียง
ผู้ใหญ่บ้านหนุ่ม อยากรักอยากรู้ กลับหมอนนอนฝัน
ที่อยู่ปัจจุบัน
36 หมู่ 5 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี